NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Vaše cena 1 499,0 Kč
skladem
Vaše cena 1 099,0 Kč
skladem

NEPŘEHLÉDNĚTE

Vaše cena 759,0 Kč
skladem
Vaše cena 769,0 Kč
skladem
Vaše cena 499,0 Kč
není skladem

» CX PROFESSIONAL

 

CX Pro logo

 

CX PROFESSIONAL

Čištění, údržba a konzervace zbraní

Prostředky na údržbu zbraní českého výrobce CX Professional jsou třetím výrobkem, kterému jsme se rozhodli věnovat v naší distribuci v rámci ČR. Tyto zbraňové prostředky vyvinuli bývalí armádní chemici a vycházeli při tom z obdobných profesionálních produktů využívaných vojenskými jednotkami v USA a jiných zemích. Díky tomu patří produkty CX Pro k prostředkům naplňující nejpřísnější kritéria. Výhodou českého výrobce oproti obdobným prostředkům dováženým ze zahraničí pak je mnohem nižší, někdy až poloviční, cena. Věříme, že se tyto výrobky brzy stanou jedničkou pro každého, kdo upřednostňuje rychlou, snadnou a při tom účinnou údržbu.

CX Professional CLP

CX Professional CLP CX Professional CLP slučuje tři základní parametry - 1) Clean - čistí, 2) Lubricate - maže, 3) Preservate - konzervuje. Pro komplexní a profesionální údržbu zbraní či jiných kovových součástí tak nemusíte používat žádný jiný prostředek.

CX Professional CLP odstraňuje zbytky kovů i střelného prachu z projektilů a další usazeniny ulpěné na stěnách hlavní. Prostředek také rozpouští předchozí použité konzervační prostředky a maziva. Současně nanáší na povrch mikroskopickou vrstvu obsahující mazací složky a anti-adhezní prostředky, které se starají o maximální snížení tření mezi pohyblivými částmi zbraně. V neposlední řadě vytváří povrchový neviditelný mikrofilm účinnou ochranu proti korozi odpuzující prach i vodu. Sportovní střelci ocení tenkou ochrannou mikrovrstvu, která první výstřel po použití CX Professional CLP ovlivní pouze minimálně.

Velkou výhodou prostředku je, že zbraň zůstává po zaschnutí zcela suchá a je připravena k okamžitému bezpečnému použití bez nutnosti otírání. Suchý povrch zbraně je zároveň plusem v prašných podmínkách, kdy zbraň zachytává pouze minimální množství prachu a špíny z prostředí.

Velký rozdíl oproti jiným prostředkům spočívá v aplikaci, protože díky účinným mikrovrstvám a vynikajícím hodnotám vzlínavosti stačí nanášet na ošetřované části nezvykle malé množství tekutiny.

Tento výrobek plně odpovídá americké specifikaci MIL-PRF-63460E ( MIL-L-63460: "Vojenská specifikace pro maziva, čistící a konzervační prostředky pro zbraně a zbraňové systémy" ).

Čištění a konzervace zbraní

Z čím více dílů je zbraň vyrobena, tím je na korozi náchylnější. Také kombinace různých kovových materiálů toto riziko zvyšuje. Stačí i různé druhy oceli, nebo různé povrchové úpravy, které jsou v kontaktu. Dokonce má důležitý vliv i hrubost opracování povrchů. Například pokud dosedá leštěný povrch na broušený, dojde za určitých podmínek k tvorbě galvanického článku. Také tvar dílu nebo i celé zbraně výrazně ovlivňuje tvorbu koroze. Vyčnívající části a ostré rohy jsou horší, než plynulé přechody a zaoblené rohy. Například některé pistole mají na závěru ostré drážkování. Jenže toto drážkování zachytává prach, který tvoří korozní jádra, také vlhkost, která vytváří galvanický článek a členitost povrchu vytváří rozdělení potenciálu na anodu a katodu. Nebo muška z ostrými úhly bude náchylnější na korozi než se zaoblenými.

Tím, že je zbraň vystavena působení vnějšího prostředí s různou relativní vlhkostí, zahřívá se a ochlazuje, dochází ke kondenzaci vody, nebo přijde přímo do styku s vodou, jsou vytvořeny dobré podmínky pro rozvoj koroze v elektricky vodivém prostředí. Tím, že se zbraň bere do rukou dostává se na ni další agresivní elektrolyt. Přičemž elektrochemická koroze je rychlá a progresivní. Ale také je palná zbraň vystavena působení agresivních chemikálií. Nejenom z ovzduší, ale především vznikajících při výstřelu. Dochází k rozkladu střelného prachu na dusíkaté sloučeniny, v hlavni se otírá měď nebo olovo. I když obecně je chemická koroze pomalejší, než elektrochemická, tak u palných zbraní jsou hlaveň, ústí, nábojová komora, vyhazovací mechanizmus, závěr, píst apod. ovlivněny redox reakcemi plynů zásadně a srovnatelně. Tím, že se z rukou a vnějšího prostředí dostává na zbraň mikrobiologická kontaminace, určitou roli hraje i biologická koroze.

Z toho všeho vyplývá, že zbraně je nutné proti korozi chránit a ošetřovat. Žádná povrchová úprava totiž není 100% účinná a nevydrží věčně.

Všechny skupiny ochran mají svoje slabá místa, i když jsou jinak velmi účinné. S výjimkou nitridů nevydrží dlouhodobé mechanické namáhání na otěr a oděr. Neodolávají silným oxidujícím kyselinám, ani silným zásaditým elektrolytům. Tedy podmínky, které u palných zbraní běžně nastávají. Nic nevydrží věčně. Proto je nutné průběžně zbraň ošetřovat dalšími prostředky.

Palnou zbraň bychom mohli rozdělit do čtyř základních zón z hlediska různého korozního prostředí:

  • Části, které přichází do styku jen se spalinami.
  • Části, které přichází do styku se spalinami a jiným kovem (hlaveň a nábojová komora).
  • Části, které nepřichází do styku se spalinami, ale jsou vystaveny působení vnějšího prostředí.
  • Části, které nepřichází do styku se spalinami a nejsou vystaveny přímému účinku vnějšího prostředí (vnitřní součástky).

Na prostředky určené k čištění, konzervaci a mazání palných zbraní jsou kladeny velice široké požadavky, které jsou mnohem náročnější než pro běžnou průmyslovou výrobu.

Prostě je toho moc. Většina výrobců prostředků to řeší tak, že jich vyrábí několik na sebe navazujících. V poslední době se však objevuje trend sloučit všechny požadavky do jednoho prostředku. Jedná se o prostředky skupiny CLP (Cleaner,Lubricant and Preservative).Takovými vlaštovkami jsou například BreakFree,Gun Remedy nebo CXProfessional CLP.

Jakýkoliv prostředek, který je nanesen v hlavni, ovlivňuje první výstřely. Tím, že mění kluzné vlastnosti projektilu, ovlivňuje tlak v hlavni a i rychlost hoření. Navíc projektil působí jako radlice buldozeru, která před sebou tlačí hromadu materiálu. Vzniká tedy paradoxní situace. Na jednu stranu je nutné povrch kovu nějak ošetřit, na druhou stranu z hlediska prvních výstřelů platí, že čím méně, tím lépe. Proto je dobré po aplikaci ošetřujícího přípravku ho vytřít do sucha. To klade velké nároky na čisticí, lubrikační a konzervační prostředky. Musí být dostatečně účinné i při mikronových vrstvách. Tím je z použití vyloučena většina průmyslových olejů. Prostě na specifické podmínky musí být specielní prostředek. Z tohoto pohledu se nejlépe chovají prostředky CLP. Jsou konstruovány tak, aby zaschly a zanechaly minimální nános. Proto také nejméně ze všech ovlivňují první výstřely (to platí i pro jiné zasychající prostředky jako je např. CX Professional DP a jemu podobné).

Odkazy:

Naše produkty CX Professional

ODE3Z